Zprávy o činnosti

Zprávy jsou na web za příslušný rok vyhotovovány vždy do konce května následujícího roku, poté, co jsou schváleny valným shromážděním. Pro zájemce jsou dostupné v kanceláři obce.

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství