Unitářské listy

Obec širšího společenství se podílí na vydávání časopisu Pražské obce unitářů Unitářské listy. Starší čísla si můžete prohlédnout či stáhnout v pdf. formátu zde: http://www.unitaria.cz/praha/pro_verejnost/unitarske_listy.htm

 

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství