Členství

Staňte se naším členem
Členstvím podpoříte myšlenku svobodomyslné duchovní cesty a získáte společenství lidí, kteří v mnoha ohledech nazírají na duchovní i jiné záležitosti podobně jako vy. Budete se moci aktivně podílet na naší činnosti, spoluurčovat její směr, sdílet své myšlenky, radosti i starosti. Vždyť společná cesta je mnohdy pestřejší a podnětnější než osamělá pouť.

Jako členové obdržíte každý měsíc časopis Unitářské listy s inspirativním obsahem a informacemi o programech a aktivitách. V rámci projektu Slovo na cestu dále dostanete každý týden e-mailem také videozáznam krátké duchovní promluvy na aktuální téma, které následně můžete na našich webových stránkách komentovat a doplňovat.

Chcete-li se stát naším členkou či členem, vyplňte prosím přihlášku (zde si ji můžete stáhnout) a zašlete nám ji poštou na adresu obce.

 

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství