Příznivci

Myšlenku svobodomyslné víry můžete podpořit například následujícími způsoby:

 

  • Pozvěte nás na besedu o programu a principech unitářství. Pomozte zorganizovat přednášku nebo jiný program. Kontaktujte nás, rádi se s vámi domluvíme na organizaci akce dle vašich představ.
  • Řekněte o nás svým přátelům, pomozte nám, aby se unitářství jako svobodomyslná duchovní cesta stalo známější a více lidem mohlo pomoci.
  • Dobrovolný nebo členský příspěvek můžete zaslat na náš účet: 0224327838/0300 vedený Československou obchodní bankou. Členy prosíme, aby jako variabilní symbol uvedli své datum narození.

 

 

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství