Konference

Celodenní konferenci pro unitáře i veřejnost pořádá naše obec vždy jednou za dva roky, a to vždy k aktuálnímu řešenému projektu.

Z konferencí je možné zakoupit sborníky, viz: http://www.sirsispolecenstvi.cz/kdo-jsme/vydane-knihy
nebo na: http://www.unitaria.cz/eshop

 

KONALY SE:


DOMOV a KRAJINA

sobota 27. února 2016, Unitaria Praha, Anenská 5, Staré Město,Čapkův sál
PROGRAM:
10:00                oficiální zahájení
 dopolední blok:
10:15–10:45      „Lišky mají doupata a ptáci hnízda.“ Mt 8:20 / Petr Samojský, duchovní NSČU
11:00–11:30      Domov jako místo naděje / Anna Hogenová, filozofka
11:45–12:15      „Město na kopci“ a divočina vůkol: amerikanistické zamyšlení / Josef Jařab, literární historik a překladatel
odpolední blok:
13:30–14:00       Utváření domova ve změněné krajině pohraničí Česka / Zdeněk Kučera a Magdalena Kašková, kulturní a historičtí geografové
14:15–14:45       Ochrana historické kulturní krajiny a její význam / Martin Weber, krajinářský architekt
15:00–15:30       Cohousing – sdílení bydlení, sdílení krajiny / Veronika Bešťáková, architektka
 

Krajina jako duchovní dědictví (12. května 2012, Praha, Unitaria)

 • Krajina jako naše prodloužené tělo (Anna Hogenová, filozofka)
 • Krajina archeologická (Petr Juřina, archeolog)

 • Posvátná krajina (Václav Cílek, geolog)

 • Jak ladit s řečí země – k ekologii a etice podle D. Abrama (Jiří Zemánek, kunsthistorik)

 • Současná estetika a krajina (Karel Stibral, estetik)

 • Krajina ve slovech i za slovy. Pokus o typologii literární krajinomalby (Dagmar Blümlová, kulturní a literární historička)

 • Kdo obývá krajinu? Krajina – sídlo – vědomí (Michal Kohout, architekt)


 

Význam spirituality v lidské tvořivosti (1. března 2014, Praha, Unitaria)

 • Kdo nese zodpovědnost za Tvou duši? (Petr Samojský, duchovní NSČU)

 • Duchovní konexe – základ Evropy (Anna Hogenová, filozofka)

 • Tvorivá energia pre život v plnosti: Transformatívna spiritualita v dokumente SRC Spoločne k životu (Pavol Bargár, teolog)

 • Vývoj globální spirituality s pomocí vědy (František Mikeš, chemik, teolog)

 • Fenomén spirituality ve výchově dětí (Anežka, Šubrová, pedagožka)

 • Spiritualita a současná vážná hudba (Wanda Dobrovská, muzikoložka)

 

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství