Zprávy o činnosti

Zprávy jsou na web za příslušný rok vyhotovovány vždy do konce května následujícího roku, poté, co jsou schváleny valným shromážděním. Pro zájemce jsou dostupné v kanceláři obce.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství