2022

KVĚTEN
Poznávání skutečné a poznávání jen "jako"
Měsíc květen dostal zřejmě své jméno od toho, že je vše v květu. Jeden keř za druhým rozkvétá do krásy, v trávě už nejsou jen sluníčka pampelišek, ale i hlavičky kopretin a dalších a dalších lučních květin. S dětmi jsme šli na louku nedalekého zámku Sychrov poznávat květiny a také byliny.
 
DUBEN
Jaro!
Vynášení Morany se nám trochu posunulo, ale nakonec jsme se se zimou řádně tradičně rozloučili!
 
Děti si vyrobily kraslice.
 
BŘEZEN
Čas obnovy a probouzení
Pranostika praví, že „na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.“ Nastává probouzení přírody, začátek nového vegetačního období. Proto jsme si podle lidových tradic vyrobili Moranu, slaměnou smrtku, vynesli ji k zámeckému parku a do údolí, kde jsme ji shodili do vody.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚNOR
Když z ničeho je něco
Duchovní shromáždění nám připomnělo, že některé věci mohou vzklíčit, pokud jim poskytneme příhodné podmínky, v podstatě z "ničeho". Ze semínka vyroste květina, strom, v nás se podobně může zrodit láska, přátelství, pomoc druhým.
Děti k tomu vytvořily krásné barevné kresby na skleničky a poprvé také na Huse zaplápolal plamínek nové olejové lampy pro náš kalich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDEN
Novoroční vykročení!
Naše Husička a její členové přešli pod křídla Obce širšího společenství (OŠS). Novým duchovním se stal Petr Samojský. Naším cílem, je spojit své síly, vzájemně se obohatit a podpořit ve společných akcích.
Budeme pokračovat v pomoci potřebným, radou, potravinovou pomocí a možností zapojit se do naší unitářské rodiny.
V interním grantovém řízení NSČU jsme podali grant na zajišťování aktivního provozu a programů Husy v roce 2022. Soustředit se chceme na aktivity, které se mohou nabízet dostatečný prostor pro s okolními obcemi, Sychrovem, Paceřicemi atd.
V lednu jsme několikrát přivítali duchovního Petra Samojského, který pro nás připravil příjemné chvíle. Za doprovodu kytary, zpěvu a mluveného slova jsme vzpomínali na Sofii, ale i připravovali plány do budoucna. Děti se zapojovaly do shromážděn, kreslily a krásné jsou i vánoční ozdoby, které zdobily malováním vlastních motivů, pod vedením Jitky. Druhá skupina vyráběla papírové koruny pro tři krále.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství