Reflexe uživatelů


Sdílejte svá zamyšlení k otázkám Kompasu na jednotlivé dny i k tématům Středníků s ostatními.

Napište nám je na adresu: reflexe@sirsispolecenstvi.cz

Středník: Nastává inflace člověka.

Otázka: Jak se dnes zpomalíš?

Téma: Média běžně hovoří o otázkách finanční inflace. O inflaci hodnot a člověka se již hovoří méně. Jakou cenu platíme za civilizovaný a kulturní život?
 
Nápověda: Inflace člověka či lidstva? Ekonomická inflace – různá. Vztahuje se to jako na lidstvo. Inflace v poválečném Německu – opakovaně tisk bankovek s vyššími hodnotami. Inflace hudby, hodnota hudby: Bývala složitá cesta za hudbou, dnes je to na pár kliků. Změnilo to hodnotu hudby? Inflace všeho. V minulosti – rozdíly za století, dnes – rozdíly za generaci.
Inflace duchovních hodnot? Kdo jsem v esenci svého bytí? Jak dlouho bude trvat, než zjistíme, že peníze nejdou jíst. Kdybych měl několik minut nazbyt, šel bych docela pomaličku ke studánce. (Exupery)
 
Reflexe: Zpomalit se kdykoli a kdekoli už pro mne v mém věku není problém, i když někdy bych se asi potřeboval zpomalit u počítače a nebo u televize. Zajímavější je tu ale dotaz na všeobecnou inflaci. Nedávno běžel v ČT seriál Babylon Berlín s jistou inflací společenské morálky a se zárodky chování lidí, které později vedly k 2. světové válce. A mně to připadá, že dnes sleduji cosi podobného s názvem Babylon Evropa.
Pavel O., 28. 2. 2022

Středník: Kdo jsou tvoji nepřátelé?

Otázka: jak dnes pozdravíš svého přítele?

Téma: Asi každý má někoho, koho má rád, a ví také, koho rád příliš nemá. Kdo jsou tvoji nepřátelé, a proč? Existuje možnost nemít nepřátele?
 
Nápověda: Svíce přátelství.  Nepřítel je škodič. Maorové – zabít a sníst. Eskymáci – sníst jenom játra. Ašangové – zabít jen jednoho a uvařit a sníst srdce. Ježíš – milovat. Buddha – prozařovat láskou. BBC – žít s nepřítelem? – zajímavé pokusy: objevit člověka v tom druhém. Jací jsme? Jsme schopní vidět svět tak či tak. Kolik je nepřátel? Kmen Navaho – byl jsem na konci vod, byl jsem na konci hor, byl jsem na konci nebe. ale nenašel jsem nikoho, kdo by nebyl mým přítelem. Ve společenství nemá být nikdo nepřítelem.
 
Reflexe: Spíš jsem čekal otázku, jak pozdravím svého nepřítele? S přáteli se totiž zdravím rád a normálně. S nepřáteli je to větší problém. V křesťanství je na to dobrý, ale i špatný návod. Píše se tam předně: Miluj bližního svého jako sebe samého. Z toho jistě plyne, že i k nepřátelům se máme chovat slušně. To rozvinutí už je možná spíš buddhistické, když Ti někdo ukradne kabát, přidej mu i košili anebo když Tě někdo chce zabít nebo zastřelit, tak ho to klidně nech udělat.
Tak jak s tím pozdravem? Řekl bych mu to nejobyčejnější: Dobrý den. A myslel bych si: „kéž by ses dokázal změnit a polepšit“. A kdybych byl hodně dobrý křesťan, zkusil bych mu nabídnout pomoc slovy. A kdyby mi bylo jasné, proč jsme nepřátelé, zkusil bych se mu omluvit a polepšit se sám. Asi než někoho potkáme a víme, že ho můžeme potkat, máme už mít dopředu rozmyšleno, co mu povíme nebo provedeme.
Pavel O., 28. 2. 2022

Středník: Slunce v duši

Otázka: Komu dnes popřeješ slunce v duši?

Téma: Jak přežít ve zdraví ve městě prostoupeném smogem v pochmurných dnech bez slunečního svitu? Pomůže nám slunce v duši. Co ale dělat, když i slunce v duši je zakryto oblaky?
 
Nápověda: Je každý den soudným dnem, anebo nejlepší den? Tmavá oblaka podporují chmury. Pomůže Slunce v duši? Byl to paprsek světla z šedi TV vysílání? Jogový retreat? Světlo je pro nás důležité: svíčka, oheň. Rituální akty, plamínek. Lze vyvolat dojem světla? Jsme Sluncem svého vesmíru?
 
Reflexe: Světlo je to i ono, co nás především s naším světem spojuje. Sluch, hmat ani čich světlo nahradit nedokážou, i když nám potvrzují, že světelné obrazy získané složitým optickým a nervovým procesem v našem mozku, něčemu konkrétnímu a hmotnému odpovídají. Díky dnešnímu datu bych Slunce do duše poslal a popřál úplně všem, protože to právě dnes všichni – včetně novodobých krysařů a životem a historií nezkušených krysaříků amatérů, kteří se teď všude kolem nás rojí jako houby po dešti – budeme potřebovat.
Pavel O., 22. 2. 2022

Středník: Proč je dobré věřit na zázraky?

Otázka: Jaký zázrak chci ještě dnes spatřit ?

Téma: Unitářská tradice říká, že zázraky jsou založené na pověrách. Zkusme se nad otázkou zázraků zamyslet z trochu jiného úhlu.
 
Nápověda:
Každý může mít svůj názor. Kalich jako symbol zázraků? Je spojení přes internet zázrak? Je zázrak věc, kterou nelze nebo neumíme vysvětlit? Unitáři jsou k zázrakům skeptičtí. Důraz na kritické myšlení?
Zázrak: 1) porušuje fyzikální zákony; 2) není pochopitelný rozumem; 3) je to metafora – rozevřený květ.
Jsou zázraky všude kolem nás? Lze vnímat svět a nevnímat krásu? Lze to oprášit od kritiky? Čím jsme spojeni – neviditelnou sítí. Svíce vzájemného spojení.
 
Reflexe:
Téměř se vším, co zde bylo zmíněno a naznačeno, mohu jistě souhlasit a těžko k tomu mohu něco přidat. Možná ještě jednoduchou definici, že zázraky jsou všechno, co si ani kolektivním rozumem neumíme vysvětlit.     Pokud bych se držel této definice, pak možná že bych uvítal onoho deí ex machina, který by nám něco z toho, co si vysvětlit neumíme, prozradil.
Pavel O., 22. 2. 2022

Středník: Kdo nese zodpovědnost za tvoji duši?

Otázka: Co ty uděláš pro svou duši dnes do půlnoci?

Téma: Člověk nemusí být zrovna Faust, aby se zaobíral otázkou své duše. Každý člověk má zodpovědnost sám za sebe, za své duševní a fyzické zdraví a totéž platí i o duši. Jak je to s Tvou duší?
 
Nápověda:
všechno má svoji duši; duše jsou spojeny; svíce jako vzájemné propojení, spojení je pak viditelné uprostřed nás; je Tvoje duše Tvoje? je moje duše jen moje?; lze duši prodat, vypustit, ručíme za ni…?; duše jako vnitřní vědomí; jaká je naše duše?; má společenství duši? jaká má duše být?; jsme odpovědní za duši společenství?
 
Reflexe:
Duše se musí zřejmě krmit prostřednictví těla, aby mohla nějak fungovat, takže ji nakrmím:-). Pak je dobré ji „nakrmit“ také něčím, co ji bude bavit nebo inspirovat anebo... těch důvodů by se našlo víc. Přes den ji krmím hlavně přes PC a internet, v poledne zprávami z novin a večer většinou z televize anebo opět z internetu. Myslím si, že tak nějak krmí tu svoji duši všichni pokročilejší důchodci, mezi které už dlouho patřím.
Také se snažím, aby ta moje duše alespoň občas něco vyprodukovala, co by mohlo sloužit jako její imaginární obraz. Pustil jsem se možná proto do psaní další knížečky opět na CD-Rom.
Základem je vždycky, aby duše netrpěla ani bolestmi těla, aby ji nesužoval někdo jiný a ani bolestmi z toho, čím ji nakrmím ze světa, z novin, televize a z webu, což někdy i tu duši může rozpálit až do běla, a ona pak z toho nemůže usnout.
Společenství předurčeně duchovní má být a je spojením duší a Duše společenství je pak nějak spojení těch malých dušiček. Úkoly jednotlivých dušiček a jejich vztah k Duši se ovšem bude lišit, a to schopnostmi a angažovaností.
Pavel O., 7. 2. 2022

 

Středník: Buddhovy čtyři vznešené pravdy a naše současnost

Otázka: Co uděláte, abyste se dnes alespoň cítili trošku lépe?

Téma: Také vás trápí, co se dnes děje v našem světě politicky, ekonomicky i duchovně? Vpravdě každá rada je zde drahá... Buddhovy čtyři vznešené pravdy takovou radu nabízí. Dvacet pět století jim na platnosti nijak neubralo.
           
Nápověda:
A. Čtyři pravdy ..
            1. utrpení
            2. žízeň
            3. odstranění utrpení odstraněním žízně
            4. osmidílná cesta, všechno pravé
C. Negace čtyř pravd?
            1. Všechno na světě může být jenom potěšení?
            2. Cestou k potěšení je moje záliba v něm?
            3. Musím být aktivní v jeho vyhledávání.
            4. X-dílná cesta, jak si zlepšovat svůj život.
 
Reflexe:
Jako obvykle není realita ani A, ani C, ale bývá někde v B, uprostřed. Takže cítit se „trošku“ lépe zase nebývá tak velký problém. Hodně zjednodušeno, protáhnete si nohy, dáte si bonbon – v těch lepších případech.
Nezjednodušeně by se o tom asi dalo dlouze a většinou zbytečně hovořit.
Pavel O., 14. 12. 2021

Středník: Nemiluj své bližní! (…když si to nepřejí)

Otázka: Kdy jste si uvědomili, že je potřeba být opatrný s rozdáváním lásky?

Téma: Znáte ten pocit, když se vám někdo pokoušel pomáhat, ač vy jste si to nepřáli? Když vás chtěli spasit proti vaší vůli? Znáte ten pocit, když jste chtěli pomoci a byli jste odmítnuti?
 
Nápověda:
Co je svatá povinnost?Miluj svého bližního, …. pokud o to má zájem?
Pomoc a odmítnutí. Jak projevovat milosrdenství?
Nekráčej přede mnou, nekráčej za mnou. Jdi vedle mne jako můj přítel.“ (Camus)
 
Reflexe:
Je potřeba být opatrný, to je ostatně v promluvě i nabídnuto. Obecně – máte-li pomoci, adekvátní pomoc nabídněte, neadekvátní požadavky na pomoc odmítněte nebo zredukujte na pro Vás přijatelnou míru – a není-li o naši pomoc zájem, tak ji určitě nevnucujte.
Pavel O., 7. 12. 2021
  << předchozí stránka 2/9   následující >>


Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství