Zapalme světlo v prostřed našeho kruhu.
Nechť je nám symbolem světla a života
a tepla vprostřed našeho bytí.
Nechť odráží i světlo našich rodin,
našich známých a přátel,
nechť odráží světlo
všech lidí všude ve světě.

Obec širšího společenství slouží potřebám všem, kteří se nemohou zúčastňovat života našich obcí. Bez ohledu na místo bydliště nabízí zázemí a duchovní domov v rámci českého unitářství všem, kteří se zajímají o duchovní otázky.

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství