Program

27. 9. Čemu ještě dokážeme věřit?
Petr Samojský
Každý člověk se mění, roste, vyvíjí. I ty přerůstáš své dřívější názory, přesvědčení, zatímco tvé znalosti a poznání pravdy se prohlubují.
 
4. 10. O kohoutkovi a slepičce, tentokráte spíše filosoficky
Petr Samojský
Je už to takový řád nás, lidí, že spíš výjimečně dokážeme opravdu nezištně dát a nepodmíněně milovat…
11. 10. Dobrým srdcem za dobrým osudem
Petr Samojský
Lecos už máme v životě za sebou, a co nás čeká ve dnech příštích, to s jistotou nevíme. Je jen jedna cesta, jak udělat maximum pro to, aby náš život byl dobrý.
18. 10. Požehnáno buď toto místo
Petr Samojský
Zamysleme se nad významem míst a prostorů: jakou roli hrají v naší spiritualitě, jak jsou různá místa pro nás důležitá?
25. 10. Pojď, ukážu ti cestu Rájem!
Petr Samojský
Kolik utrpení v nejrůznějších podobách a formách lidé již museli zažít... Ty, kdo druhým působí utrpení, označujeme jako zločince. Připomeňme si však tu dávnou pravdu, že vlk se často odívá rounem beránčím a naopak.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství