Program pro tento měsíc

5. 4. Co ohrožuje náš svět?
Petr Samojský
Politické demagogie, války, fanatismus, terorismus, ekologická krize, těmi svět velmi trpí. Co však je světu ohrožením největším?

12. 4. Co omezuje naše poznání?
Petr Samojský
Mohl by být tvůj život spokojený, kdyby Ti někdo bránil v cestě za poznáním? Uvědomuješ si dostatečně, jak cenný dar představuje poznání běžných i duchovních pravd?

19. 4. Sláva selskému rozumu
Petr Samojský
Někdy se kolem nás dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. Lidová moudrost hovoří o tzv. selském rozumu. Je to velmi moudrý postřeh, zkusme ho domyslet do důsledku! Možná nám pomůže zorientovat se lépe v našem rozporuplném světě.

26. 4. Na pobřeží Oceánu Pravdy
Petr Samojský
Je toho mnoho, co známe, ale dozajista ještě mnohem víc toho, co neznáme. Zamysleme se nad unitářským principem o používání kritického rozumu.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství