Program pro tento měsíc

17. 8. Zdroj jistoty v nejistém světě
Petr Samojský
V Bibli se píše: ,,A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou." O jakou církev se vlastně jedná? A co všechno pro nás tato slova mohou znamenat? Pohleďme na odkaz biblických slov jinak, než činí lidová tvořivost.

24. 8. Slyšte Dobrou zprávu!
Petr Samojský
Tradiční křesťanské církve zvěstují Dobrou zprávu, že lidé jsou spaseni Ježíšovou obětí. Máme jako unitáři také nějakou Dobrou zprávu?

31. 8. Co je tvým posláním na Zemi?
Petr Samojský
Někteří lidé věří tomu, že každá věc i událost, ať dobrá či nedobrá, má svůj účel a smysl. Pokud tomu je tak, jak vidíš své poslání na Zemi?

7. 9. Zákon příčiny a následku
Petr Samojský
Život každého z nás je protkán podivuhodnou sítí kauzality. Je člověk otrokem svého osudu nebo svobodnou bytostí?

5. 10. Věřit nebo vědět?
Petr Samojský
Rozlišujeme dostatečně mezi tím, co doopravdy víme, co tušíme, a čemu věříme? Je dobré věřit něčemu a v něco bez ověření?

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství