Program

29. 5. Mužikovský komplex
Petr Samojský
Říká se, že na zdravou identitu českého národa měly neblahý vliv události jako bitva na Bílé hoře, Mnichovská zrada apod. Jak je to s naším duchovním sebevědomím?
 
5. 6. Znamení pluhu nebo meče?
Petr Samojský
Dávný prorok Izaiáš vybízel k radikálně mírotvornému postoji. Jak se na jeho výzvu dívat z dnešní duchovní perspektivy?
12. 6. Recept na život
Petr Samojský
Jsou mnozí, kdo nabízejí univerzální recept na život. Třebaže máme pochybnosti o takové věci, přesto je recept na život důležitý při řešení otázek, jak žít, jak stanovit své hodnoty, jak žít zdravě, atd. Vzápětí po shromáždění následuje Mimořádné Valné shromáždění.
19. 6. To nekonečno, jež v sobě nosíme
Petr Samojský
Nekonečno je velkolepým pojmem. Je lákavou metou pro mnohé z nás, třebaže je tak těžké představit si je.
26. 6. Náboženství čistého stolu
Petr Samojský
Je mnoho náboženských cest, je mnoho způsobů, jak žít. Že jste nikdy neslyšeli o „náboženství čistého stolu“? Unitářství je takovým náboženstvím.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství