Středník - tabulka

7. 10. Svět 1:1
Mapy, a dnes i navigační systémy, pracují s nejrůznějšími měřítky zobrazování světa. V duchovní oblasti ovšem fungují jiná měřítka!

14. 10. Sub specie aeternatitas
Máme své názory, zastáváme svá stanoviska. Ty se ale mohou i nám jevit jinak, pokud na ně pohlédneme sub specie aeternitatis, tedy z pohledu věčnosti.

21. 10. Postav most místo zdí
Co všechno brání lidem v porozumění a projevu dobré vůle?

28. 10. Kamkoliv půjdeš, půjdu s tebou!
Je určitá míra odevzdanosti člověka člověku, i člověka Bohu, která dokáže dát neuvěřitelnou sílu, odvahu, naději i bohatsví.

4. 11. Být se sebou
Během svého života stále řešíme s kým a jak trávit svůj volný čas. Jak jsme na tom s uměním být sami se sebou?

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství