Putování českou krajinou

Země plná znamení – jarní putování českou krajinou

Sobota 23. března 2019

„S pocitem hluboké pokory a čisté lidské vděčnosti se raduj z každé chvíle, která ti bude ještě dopřána na potulkách krajinou, a poděkuj za všechno krásné, čím tě podarovala a nežádala od tebe nic, tvá země zamyšlená, než upřímnost, lásku a věrnost.“

Naše tradiční putování tentokrát věnujeme připomenutí osobnosti Ladislava Stehlíka, básníka, kreslíře, učitele a především obdivuhodného znalce české krajiny. Od jeho narození letos v červnu uplynulo 110 let a v kontextu spirituality krajiny, tedy tématu, jemuž se naše obec kontinuálně věnuje, považujeme za důležité na jeho význam a dílo upozornit. A to nejen na „českou poutnickou bibli“, tedy trilogii Země zamyšlená, ale také na méně známé polohy jeho tvorby: zejména jednoduché, vzdušné, ale mistrovsky vedené kresby a vytříbené, neokázalé verše, plné hluboké víry.

Ladislav Stehlík pocházel z městečka Bělčice v jihozápadních Čechách, a tak se vypravíme právě do této části naší země, mezi města Březnice, Blatná a Nepomuk. Je to kraj, který neohromí velkolepostí přírodních útvarů, ale potěší prostou zabydleností: spoustou pěšinek, rybníků, kostelíků a kapliček, mezí, lesíků a remízků, mezi nimiž jsou rozstrkána lidská sídla – vesnice, městečka i usedlosti na samotách – v harmonii, která dává tušit, že propojení člověka s rodnou zemí má zrovna zde velice staré, avšak dosud živé, nezpřetrhané kořeny.

Na celodenní putování se vydáme z Prahy, z autobusové zastávky Na Knížecí, jako obvykle v 9:00 a v podvečer se vrátíme na stejné místo. Chcete-li se zúčastnit, přihlaste se prosím na info@sirsispolecenstvi.cz, nebo telefonicky kontaktujte tajemnici obce (603 789 838).

 

 

 


Konala se:
„Obohatit světovou symfonii o nový akord“

Spiritualita v díle českých básníků

 

sobota 28. 4. 2018

Žádný básník se ve svém díle nevyhne reflexi krajiny, která jej utvářela nebo utváří. Jen je v jeho textech více či méně zjevná, nebo umně skrývaná. A platí to i naopak: chceme-li básnické dílo nejen číst, ale opravdu prožít, měli bychom se podívat do krajiny, která byla pro jeho tvůrce zásadní, naladit se na ni. V takových chvílích se otevírají hlubiny poezie, nevyřčené se stává zřetelnější, napsané se propojuje s duchovní skutečností.

Jarní putování bude věnováno právě takovému druhu pohledu na spiritualitu krajiny. Vypravíme se tentokrát na Vysočinu, do míst spjatých mimo jiné s životem básníka Otokata Březiny, působením nakladatele Josefa Floriana a také génia a zároveň enfant terrible poezie hluboké víry Ivana Martina Jirouse. Osobností, které zásadním způsobem formovaly duchovní linii české literatury.
Cesta bude zároveň prologem k stejnojmennému cyklu tří zamyšlení o spiritualitě v české moderní literární tvorbě, prezentovaných následně v rámci programů Pražské obce unitářů.
Symfonie 

 

 


Krajinou vzpomínek


sobota 4. 11. 2017

Putování autobusem za největším českým menhirem, zvaným Pastýř, který se tyčí na okraji obce Klobuky na Kladensku, podíváme se do Peruce, k místu, kde se podle pověsti (a Dalimilovy kroniky) setkal kníže Oldřich s prostou dívkou Boženou a z jejich vzájemné náklonnosti vzešel údajně Oldřichův jediný syn a pokračovatel přemyslovského rodu a nakonec se zastavíme na neobvyklém památník ve vesničce Mšec

 
 

Unitářská „spanilá“ jízda

Putování z Dobřichovic do Řevnic


sobota 20. května
 
Na kolech, koloběžkách, kolečnových bruslích i pěšky, a to nakonec podél řeky Berounky, vzhledem k nejmladším účastníkům, pro něž byla kratší trasa lépe zvládnutelná.
 
 

 
 

Cizincem ve své zemi?

 

Rallye Berounsko


sobota 22. dubna
 
Toto jarní putování bylo poněkud netradiční: Nezahájili jsme je v Praze, ale v Berouně na náměstí, odkud jsme se již společně vydali na návštěvu do místního sboru Českobratské církve evangelické, kde nás již očekával farář Mikuláš Vymětal. Ochotně nám ukázal všechny prostory sboru i krásnou zahradu, nabídl nám čaj a také jsme chvíli diskutovali o problematice cizinců jak v Berouně a jeho historii, tak ve sboru, který Mikuláš vede. Měli jsme také možnost prohlédnout si archivní výkresy a plány jak stávajícího sboru, tak nové, nerealizované varianty. Nakonec jsme si společně zazpívali a vyrazili do Sv. Jana pod Skalou.
Zde jsme vyšplhali na místní vápencové stěny a navštívili kostel včetně jeskyně. Další zastávkou byly lomy Amerika, kde jsme si s našimi nejmenšími účastníky připomněli Den Země a pomohli trochu vyčistit místní krajinu od odpadků. Odtud jsme přešli na židovský hřbitov u Mořiny a připomněli v souvislosti s naším tématem židovskou menšinu v českých zemích.
 
Fotografie k akci naleznete zde.
 

 

 


 

Domov, krajina melancholie

sobota 14. 5. 2016
 
Putovali jsme jižní částí středních Čech,  kde krajina od brdských hřebenů až po Blaník vesměs nevyniká divokostí ani dramatickou scenerií, ale je krásně úměrná, rytmizovaná nízkými kopci, které lze snadno přehlédnout a které jí tím dodávají pohledovou hloubku. Je to krajina útulně zabydlená, v níž lidský a přírodní faktor dospěly k vyváženosti. Lze ji snadno projít, její prostý půvab v člověku možná nevyvolá opojné či euforické pocity, ale zato ho navede k zádumčivému rozmýšlení.

Navštívili jsme takzvanou Husovu kazatelnu, přírodní památku na Sedlčansku, a barokní kostel sv. jana Křtitele na Makové hoře.

 

 

 


Vzdušné zámky - anebo rozhlédnutí po domově ptáků a větru

sobota 10. 10. 2015

Putovali jsme k rozhlednám, tedy stavbám, jejichž prostřednictvím se člověk odjakživa chtěl na svět podívat z perspektivy ptáků. Naše cesta konkrétně směřovala ke dvěma kamenným rozhlednám v Karlovarském kraji, den jsme začali jsme v obci Krásno (u Bečova nad Teplou), z níž jsme se vzápětí vydali zdolat Krásenský vrch, na němž stojí podivuhodná, do spirály budovaná rozhledna, která v roce 2011 vyhrála titul nejhezčí rozhledna Čech. Z Krásna nás autobus převezl na další výchozí místo – do města Kyselka, proslulého místními lázněmi s pramenem jedné z našich nejznámějších minerálních vod – Mattoni. Samy lázně, jejichž věhlas minimálně v 19. století dalece překračoval hranice naší země, stojí za zhlédnutí, byť jejich areál se nachází v neutěšeném, často nezachranitelném stavu. Odtud jsme se vypravili na rozhlednu Bučina, která se nachází přímo nad lázeňským areálem.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


Zprávy z minulých putování včetně fotografií najdete v sekci Galerie: http://www.sirsispolecenstvi.cz/galerie/

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství