Duchovní OŠS

Duchovní je k dispozici členům a příznivcům obce mimo jiné k poradenství v době životních těžkostí či řešení otázek nebo k poradenství předmanželskému.  Zajistí rovněž obřad uvítání dítěte, slavnost zasnoubení, svatební obřad, slavnost obnovení manželského slibu, smuteční a vzpomínkové obřad, a podobně.

Vzhledem k tomu, že působiště OŠS není omezeno na konkrétní lokalitu, duchovní OŠS se může s Vámi sejít i v místě Vašeho bydliště nebo po vzájemné dohodě, pokud by osobní kontakt mohl být z nejrůznějších důvodů potřebný.

Duchovním Obce širšího společenství je od listopadu 2008 Rev. Dr. Petr Samojský. Slouží současně jako duchovní Pražské obce unitářů. Petr obdržel magisterský diplom v Meadville Lombard Theological School v Chicagu, a doktorský diplom v Chicago Theological Seminary, za projekt zaměřený na uplatnění terapie expresivním uměním v duchovenské práci.

Petr je ženatý, žije s rodinou poblíž Prahy.  Mezi jeho záliby patří literatura, poezie, hudba, hraje aktivně na kytaru a indický sitár. Mezi unitáře přišel poprvé v roce 1985 na popud svého duchovního učitele. Unitářství ho oslovilo svou svobodomilovností a současně důrazem na vnitřní soulad svědomí, rozumu a citu.

Publikované knihy:
(dostupné na e-shopu NSČU i v běžných knihkupectvích)
Křížkovy deníky (2022)
Spiritualita všedního dne (2020)

A přece se točí! (2019)
Kdo je tady cizincem? (2018)
Studny a oheň (2017)
Dobrodružství zvané svatba (2015)
Spiritualita (nejen) pro skeptiky (2014)
Víme, že nejsme sami? Tři pilíře unitářské teologie (2011)
Krásně je žít (2011)
Krajina jako duchovní dědictví (2011)
Na pobřeží Oceánu Pravdy (2010)
Věříme v Boha jednoho (2004)
Unitářství v otázkách a odpovědích (2004)
Unitářství jako cesta (2003)

Další odkazy:
Osobní blog

Kontakt:
e-mail


 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství