Příznivci

Myšlenku svobodomyslné víry můžete podpořit například následujícími způsoby:


  • Pozvěte nás na besedu o programu a principech unitářství. Pomozte zorganizovat přednášku nebo jiný program. Kontaktujte nás, rádi se s vámi domluvíme na organizaci akce dle vašich představ.
  • Řekněte o nás svým přátelům, pomozte nám, aby se unitářství jako svobodomyslná duchovní cesta stalo známější a více lidem mohlo pomoci.
  • Dobrovolný nebo členský příspěvek můžete zaslat na náš účet: 0224327838/0300 vedený Československou obchodní bankou. Členy prosíme, aby jako variabilní symbol uvedli své datum narození.

 

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství