Seminář Spirála

 

 

K čemu seminář Spirála slouží?

Duchovní putování není putováním v kruzích, ale – spirálou. Náš seminář by Ti měl pomoci soustředit se na otázky, které patří v životě člověka k nejdůležitějším, být Ti inspirací a přinášet praktické podněty pro Tvou vlastní duchovní cestu. Mnohé z otázek víry, filozofie a náboženství předkládaných Spirálou Tě jistě v životě již potkaly, nikdo se jim nemůžeme zcela vyhnout. Ale nejspíš si uvědomíš, že ačkoli se setkáváš s otázkou třeba i důvěrně známou a dávno probádanou, procítěnou, prožitou a promyšlenou, lze se na ni podívat novým pohledem, který Tě obohatí něčím novým.

Pro koho je Spirála?

Zejména pro toho, kdo by rád nahlédl hlouběji do základních otázek spirituality, náboženství, filozofie a teologie; kdo si chce své dosavadní duchovní znalosti a zkušenosti urovnat v mysli i v srdci; kdo by chtěl žít duchovněji; kdo přemýšlí o tom, že pokud má vychovávat své dítě nebo být schopen poradit příteli, měl by sám pracovat na svém duchovním růstu; kdo cítí, že se mu nedaří žít tak smysluplně, jak by rád; kdo by chtěl najít nové přátele, na něž se může spolehnout a kde by základem přátelství byly duchovní zájmy.

Jak Spirála probíhá?

        

V rámci jednotlivých kurzů má každý příležitost pracovat zcela individuálně a podle svých časových i jiných možností na porozumění sobě samému, druhým i světu, v širších a hlubších souvislostech. V pravidelných nebo osobně určených intervalech obdrží účastník semináře vždy jednu studijní lekci, která obsahuje inspirativní text, meditaci, čtení a doporučená cvičení. Každá lekce také obsahuje tematické otázky, které mají podněcovat k zamýšlení se nad věcmi možná z docela jiného úhlu pohledu než dosud.

    

Kolik seminář stojí?

 

Platí se pouze jednorázový poplatek 200 Kč za jeden kurz.  Lektorské vedení, metodika a další služby jsou poskytovány zdarma. Setkání, kterého se účastníci mohou zúčastnit, je také zdarma.

 

Jak se přihlásit?

Pošli e-mail se žádostí o přihlášení do semináře a svou poštovní adresou na info@sirsispolecenstvi.cz, nebo napiš na adresu OŠS, Karlova 8, 110 00 Praha 1.

Kdo seminář vede?

Seminář lektorsky vede a konzultace zajišťuje Dr. Petr Samojský, duchovní NSČU.
 V současné době nabízí naše obec distanční studium dvou kurzů v rámci semináře Spirála, které lze absolvovat nezávisle na sobě:

1. ZÁKLADNÍ OTÁZKY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

6 lekcí

Tento úvodní kurz má zájemce postupně uvádět do otázek víry, filosofie a náboženství. Je zaměřen na otázky, které patří v životě člověka k nejdůležitějším a je zamýšlen jako  inspirace i soubor praktických podnětů na duchovní cestě. Témata jako Spiritualita, To, co nás přesahuje, Poslání člověka na Zemi a podobně jsou zkoumána zevrubně a z úhlu spíše nezvyklého. I člověk, který se otázkám víry a filozofie věnuje, může v tomto kurzu najít něco nového.


2. DUCHOVNÍ TÉMATA LIDSKÉHO BYTÍ

12 lekcí

Kurz je sestaven na základě teologické práce Dr. Karla Hašpla, filozofa a unitářského duchovního. Vhodný je zejména pro ty, kdo se nevyhýbají přemýšlení o zásadních otázkách lidského bytí. Kurz má těžiště v racionálních úvahách, vyžaduje ochotu oprostit se od zaběhlých myšlenkových klišé, pověr a předsudků, a současně vyžaduje nadšení pustit se do oblastí zcela nových, neprobádaných. Slovy K. Hašpla, je nám „zapotřebí mnoho práce a mnoho důkladného studia, teoretického i praktického. Ale jedno budiž nám uklidněním: Jsme ve světě řádu, ve světě zákonů a ve světě nekonečného vývoje“. Tento kurz je zaměřen právě na toto poznávání řádu a zákonitostí života a vesmíru.


 

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství