Reflexe uživatelů


Sdílejte svá zamyšlení k otázkám Kompasu na jednotlivé dny i k tématům Středníků s ostatními.

Napište nám je na adresu: reflexe@sirsispolecenstvi.cz

Středník: Buddhovy čtyři vznešené pravdy a naše současnost

Otázka: Co uděláte, abyste se dnes alespoň cítili trošku lépe?

Téma: Také vás trápí, co se dnes děje v našem světě politicky, ekonomicky i duchovně? Vpravdě každá rada je zde drahá... Buddhovy čtyři vznešené pravdy takovou radu nabízí. Dvacet pět století jim na platnosti nijak neubralo.
           
Nápověda:
A. Čtyři pravdy ..
            1. utrpení
            2. žízeň
            3. odstranění utrpení odstraněním žízně
            4. osmidílná cesta, všechno pravé
C. Negace čtyř pravd?
            1. Všechno na světě může být jenom potěšení?
            2. Cestou k potěšení je moje záliba v něm?
            3. Musím být aktivní v jeho vyhledávání.
            4. X-dílná cesta, jak si zlepšovat svůj život.
 
Reflexe:
Jako obvykle není realita ani A, ani C, ale bývá někde v B, uprostřed. Takže cítit se „trošku“ lépe zase nebývá tak velký problém. Hodně zjednodušeno, protáhnete si nohy, dáte si bonbon – v těch lepších případech.
Nezjednodušeně by se o tom asi dalo dlouze a většinou zbytečně hovořit.
Pavel O., 14. 12. 2021

Středník: Nemiluj své bližní! (…když si to nepřejí)

Otázka: Kdy jste si uvědomili, že je potřeba být opatrný s rozdáváním lásky?

Téma: Znáte ten pocit, když se vám někdo pokoušel pomáhat, ač vy jste si to nepřáli? Když vás chtěli spasit proti vaší vůli? Znáte ten pocit, když jste chtěli pomoci a byli jste odmítnuti?
 
Nápověda:
Co je svatá povinnost?Miluj svého bližního, …. pokud o to má zájem?
Pomoc a odmítnutí. Jak projevovat milosrdenství?
Nekráčej přede mnou, nekráčej za mnou. Jdi vedle mne jako můj přítel.“ (Camus)
 
Reflexe:
Je potřeba být opatrný, to je ostatně v promluvě i nabídnuto. Obecně – máte-li pomoci, adekvátní pomoc nabídněte, neadekvátní požadavky na pomoc odmítněte nebo zredukujte na pro Vás přijatelnou míru – a není-li o naši pomoc zájem, tak ji určitě nevnucujte.
Pavel O., 7. 12. 2021

Středník: Význam ticha a mlčení

Otázka: Co pro Tebe znamená ticho?

Téma: V naší hlučné a uspěchané době je snadné zapomenout, jak krásné je ticho, jak obohacující je mlčet.
           
Nápověda:
Zvířata v lese, v lese nehlučte.
Co je ticho – absence zvuků.
Ticho jako fenomén? – Rozpačité, zmatené, rozjímavé…
Rozměry ticha: Cesta ke spojení s Bohem ?
 
Reflexe:
Je ticho č. 1 po hluku, které nám přinese uklidnění, je ticho č. 2, které nás vede k meditacím a v souvislosti s něčím zajímavým někdy i k euforickým pocitům, ale je i ticho č. 3: nemocniční a ze samoty, které nás trýzní a může skončit i šílenstvím.
Pavel O., 6. 12. 2021

Kompas: Běh času

Otázka: Při čem vám čas nejvíce utíká? A kdy se nejvíc vleče?

Dobrý večer, čas mně vždycky nejvíc utíká při příjemné činnosti a vleče se při čekání na cokoliv. Myslím, že to tak mají skoro všichni.
Věra Z., 1. 12. 2021
Kompas: Co si lze koupit?

Otázka: Jakou roli hrají právě teď ve vašem životě peníze?

Dobrý den, na nedostatek peněz si nemohu stěžovat, ale nedaří se mě mít díky nim více svobody. Jinak platí, že peníze nejsou důležité, když JSOU. Zdraví Věra Z., 7. 12. 2021

Středník: Guru a kočka

Otázka: jaké jsou vaše "kočky"?

Cítíte respekt k těm, kdo hlásají duchovní pravdy, nebo jste spíš skeptičtí? Kdo či co je vám zdrojem moudrosti? Zamysleme se nad významem autority a tradice.
           
Nápověda:
Karel Hašpl a jeho úvaha na téma zvyky.
Má zvyk železnou košili?
Proč děláme tohle nebo tamto?“ „To se tak vždycky dělalo.“
Kolik máme takových zvyků? Je to otázka autority?Je to otázka smyslu?
Unitář přemýšlí a klade si otázky. Udržet si zdravý odstup?
Zvyk zhášení kalicha?
Prázdné zvyky máme opouštět.
 
Reflexe:
Ta otázka mne teď zrovna překvapila, takže musím přemýšlet. Ony ty „kočky“ nebývají většinou tak nápadné. Takže se jich klidně může, těch nenápadných, najít určitě víc... Tak alespoň nějakou, rád chodím stále ve stejných botách nebo šatech, dokud se už nerozpadají, a určitě by se našlo i něco dalšího.
Pavel O., 13. 11. 2021

 

Středník: Buď tím, kým jsi, a já jsem tvůj přítel

Otázka: Jak se v Tobě projevuje touha po změně?

Člověk nemůže dát, aniž by měl, nemůže milovat jiné, aniž by miloval sebe a nebyla to sobecká sebeláska. Člověk může mít opravdové přátele, pokud ví, kým je.
 
Nápověda:
Otázka osobní identity: nakolik jsem tím, kým jsem a kým bych chtěl být?
Oblast sebereflexe – stín.
My a svět – roztříštěnost a pomoc.
Vytváření vztahů – kontakt s vlastním stínem.
Brahma je stále stejné.
Cíl upanišády: Mír – mír – mír.
Buďme tím, čím jsme.
Kalich je symbol.
Naše mise na světě nekončí, dokud žijeme.
 
Reflexe:
Touhy po změně se určitě liší podle věku, daleko spíš touží po změně někdo mladší nebo někdo středního věku, kdo je ještě plný sil a nápadů. Ale je to také věc povahy, někdo je spíš konzervativnější a někdo se mění jak na kolotoči. A stáří samozřejmě inklinuje ke konzervatismu a zachování alespoň státu quo.
Z toho plyne, že moje touhy po změnách už dostávají značné trhliny.
Pavel O., 13. 11. 2021
  stránka 1/7   následující >>


Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství