Putování: Světlo v krajině

Sobota 5. října 2019

Světlo v krajině nás hřeje – na těle, i na duši. A zároveň nás tím příjemným pocitem, který vyvolává, láká na cesty. Vyjít ven, podívat se zblízka: prožít i prozkoumat zjevné i vnitřní zákonitosti světa, vesmíru kolem nás.
Tak lze vnímat působení nejen skutečného světla v krajině, ale také světla pomyslného, skrytého ve věcech i tvorech. A třeba i světla vyzařujícího z malířské tvorby Leonarda da Vinci, geniálního umělce, badatele a myslitele, od jehož smrti letos uplynulo 500 let.
Leonardo dovedl zobrazení věcí k dokonalosti. A to nejen tvary a materii, ale byl hlavně mistrem znázornění věcí neviditelných. Na základě úžasné znalosti přírodních věd, zákonitostí, působení fyzikálních sil, struktur, anatomie, maloval dokonale i ducha věcí a duši lidí. Z jeho děl čiší nejen technické mistrovství, ale hlavně intenzivní duchovní přesah. Stejně tak - v podstatě velmi "unitářsky" - se stavěl k životu obecně - ve způsobu jeho tvůrčího a neúnavného poznávání i v pokoře, s jakou přistupoval k jeho tajemstvím, člověku nepoznatelným. To bylo hlavním podnětem, abychom si právě tuto osobnost připomenuli u příležitosti putování.
Jeho neutuchající touha hledat pravdivé poznání a pracovat pro dobro světa navíc dokonale souzní s hlavími ideami našeho projektu A přece se točí, takže jsme toto putování pojali i jako prolog k uvedení nové, stejnojmenné knihy (A přece se točí) našeho duchovního.
Světla jsme si tentokrát neužili mnoho, spíše větru a deště - o to vzácnějšími zážitky byly chvilky, kdy se přece jen prodralo skrze šedošedou oblohu. A abychom mu pomohli, utvořili jsme symbol vnitřní záře, vnitřního světla a tepla kolem jednoho stromu...
Děkujeme všem odvážným, kteří plánovanou pouť navzdory podzimní plískanici nevzdali!

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství