Průhledy

Jaké to je projít do vnitřního světa druhého člověka, zkusit mu porozumět, pochopit krajinu jeho duše? Tady se vám nabízí cyklus videomeditací, kombinující původní autorská vyznání, ať je to báseň, úryvek prozaického textu nebo osobní zamyšlení, s recitací, hudbou a filmovým doplněním.
Kamera a střih u všech videomeditací Petr Samojský.

Pohlédnout za obzor

Úvodní videomeditace k cyklu.

Recitace Jakub Šebesta

Podrobné vysvětlení našeho záměru najdete v knížečce s názvem Průhledy do kraje za Rámem. Ta je zdarma, můžete si o ni napsat na info@sirsispolecenstvi.cz.

   

Svět je zrcadlem duše

Ralph Waldo Emerson

recitace Jakub Šebesta

Někdy nastává ta chvíle

Tet Gallardová

recitace Monika Černošková

Ráj srdce

Emil Muk

recitace Monika Černošková

Věrnost inspiraci

Gertrude von Petzoldová

Recitace Jitka Říčařová

Nejsme v životě sami

Norbert F. Čapek

Recitace Jakub Šebesta

 

Krása jednoduchosti

Frank Lloyd Wright

Recitace Monika Černošková

Sdílet dary světa

Olympia Brown

Recitace Jakub Šebesta

Dvojí svět

Hvězdoň Kafka

Recitace Josef Rosen

Co dává život člověku?

Marie Mildorfová

Recitace Jitka Říčařová

Sněhu je jedno, koho se dotýká

E. E. Cummings

Recitace Monika Černošková

Walden

Henry David Thoreau

Recitace Jakub Šebesta

Po nebi letí mraky

Kristofer Janson

Recitace Josef Rosen

Přijď, spánku

Kata Bethlen

Recitace Jitka Říčařová

Kořeny a křídla

Freya Bednarski-Stelling

Recitace Monika Černošková

Najít sebe sama

Ralph Waldo Emerson

Recitace Jakub Šebesta

Hledání cesty k druhým v úsilí o porozumění je vždy svým způsobem oslavou života, který sám je výzvou, aby náš všední mezilidský kontakt nešedl, nevytrácela se z něj pružnost a oživující srdce. Pokusit se o průhled do kraje za prahem druhého člověka dává příležitost překročit i svůj vlastní práh. To proto, že náš vnitřní svět je vlastně zrcadlením světa druhých.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství