Průhledy

Jaké to je projít do vnitřního světa druhého člověka, zkusit mu porozumět, pochopit krajinu jeho duše? Tady se vám nabízí cyklus videomeditací, kombinující původní autorská vyznání, ať je to báseň, úryvek prozaického textu nebo osobní zamyšlení, s recitací, hudbou a filmovým doplněním.
Kamera a střih u všech videomeditací Petr Samojský.

Pohlédnout za obzor

Úvodní videomeditace k cyklu.

Recitace Jakub Šebesta

Podrobné vysvětlení našeho záměru najdete v knížečce s názvem Průhledy do kraje za Rámem. Ta je zdarma, můžete si o ni napsat na info@sirsispolecenstvi.cz.

   

Přijď, spánku

Kata Bethlen

Recitace Jitka Říčařová

Kořeny a křídla

Freya Bednarski-Stelling

Recitace Monika Černošková

Najít sebe sama

Text Ralph Waldo Emerson

Recitace Jakub Šebesta

Hledání cesty k druhým v úsilí o porozumění je vždy svým způsobem oslavou života, který sám je výzvou, aby náš všední mezilidský kontakt nešedl, nevytrácela se z něj pružnost a oživující srdce. Pokusit se o průhled do kraje za prahem druhého člověka dává příležitost překročit i svůj vlastní práh. To proto, že náš vnitřní svět je vlastně zrcadlením světa druhých.

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství