přehled programů 2024

 • Středník: premiéra vysílání vždy ve středu v poledne, program však můžete shlédnout ještě vždy celý další týden
 • 23. 1. (pondělí) – valné shromáždění OŠS (bude po zoomu)
 • 2. 2. Místo  – město  – my (čtvrtá část)
 • 10. 2. (víkend) – křest knihy Minima animalia, konference Příroda civilizovaná, kultivovaná, divoká a posvátná
 • 21.–24. 3. (čtvrtek až neděle) – Unitářská akademie, moduly Vedení, Étos unitářského duchovenství
 • 12.–14. 4. (pátek až neděle) Sněm NSČU v Ostravě
 • 1. 5. – Příběhy květů – Květinová slavnost a uvedení Duchovního diáře
 • 17.–19. 5. – Místo – město – my (závěrečná část poznávání urbanizovaného prostředí pro děti a mládež)
 • 25. 5. – Den ptactva – jarní putování
 • 28.–30. 6.  – praktická duchovní cvičení Unitářské akademie
 • 21. 7. – 3. 8. Strážci hranice, táborový unitářský pobyt dětí a mládeže
 • 1.–2. 8. – Příběhy Strážců hranice, slavnostní zakončení unitářského tábora Strážci hranice – i pro dospělé hosty
 • 21. 9. – Zažít město jinak (Anenské náměstí) + přidané téma Noční město
 • 5. 10. – Den divokých rostlin – podzimní putování
 • 11.–13. 10, 8.–10. 11. Unitářská akademie, moduly Práce pro unitářské společenství / Kontext bohoslužby
 • 7. 12. – Sdílení světla
 • 21. 12. – Ohňový den – příběh světla, Slunovrat v Unitarii, meditační spirála
  ….
  přelom února a března 2025 – Oživení – k posunu ve vnímání přírody, křest knihy Oživení - směrem k poetice pro antropocén a vyhodnocení roku, prezentace výsledků všech aktivit

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství