Nevzdám se 2020-2021

Již šestý z víceletých projektů naší obce.
V dnešním fragmentarizovaném a individualismus posilujícím světě se stále častěji setkáváme s lidmi zklamanými z vývoje společnosti, stavu Země a trpícími pocity bezútěšnosti i osobního ohrožení skrze obecné jevy jako migrace, globalizace, odosobnění, virtuální světy, umělá inteligence a podobně. Ve vedení obce i s našimi partnery ze spolupracující obce jsme se shodli, že i proto je jedním z našich důležitých poslání nabízet programy, které naopak mohou v lidech podpořit vůli k životu, k osobnímu setkávání a vytváření přátelství, odhodlání myslet pozitivně a v měřítku svých schopností přispívat celku (což zpětně posiluje pocit vlastní smysluplnosti, užitečnosti a radosti že života).
Cílem je ukázat rozličnými způsoby v praxi, že doba, v níž žijeme, není bezútěšná. Naopak, je plná příležitostí se realizovat a v porovnání s předchozími epochami pro rozvoj lidských společenství velmi příznivá: jen je třeba změnit paradigma myšlení do pozitivního modu, přemýšlet objektivně o konzumním versus šetrném způsobu života, pracovat se svými schopnostmi, dovednostmi a tvůrčím potenciálem a v neposlední řadě přijmout svůj díl zodpovědnosti za dobro a udržitelný rozvoj celku.
 
Projekt má svou teoretickou část, jejímž jádrem jsou dva cykly vzdělávacích programů kombinovaných s tvůrčími workshopy:
Peregrinus - cyklus věnovaný poutnictví
Duše a příroda - cyklus zaměřený na vztah k prostředí, v němž žijeme
 
Druhou částí projektu je oblast praktická, do níž patří již tradiční putování českou krajinou, tentokrát směřovaná do oblastí kultivovaných i poničených lidskou činností, a vybudování naučné stezky Norberta Fabiana Čapka v Radomyšli a také realizace dětského dvoutýdenního vzdělávacího i zábavného pobytu Putování za duhou,
 

 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství