Putování k pramenům 2022-2023

Základní cíle projektu:
Prohlubování osobní spirituality a vědomé práce s ní.
Posilování pozitivních vazeb ke světu a vlastní dílčí zodpovědnosti za něj ve smyslu péče o prostředí, v němž žijeme a ochrany jeho rozmanitosti.
Ve smyslu duchovním pak zdůraznění významu vědomého nahlížení na lidský život jako na určitý druh putování: jak fyzického, tak i symbolického včetně dobrovolného a vědomého přijetí atributů, které k pouti jako takové patří: jednoduchost, střídmost, skromnost, pokora, pohostinnost, touha po poznání i určité očistě duše a zocelení těla, oprošťování se od strachu z neznámého (ať již ve smyslu prostoru, jiných kultur, cizího prostředí a podobně), učení spolehnout se sám na sebe, ale zároveň i nezištně nabídnout pomoc druhým, případně umět přijmout jejich pomoc, dokázat se radovat z přirozené krásy světa, chovat se s úctou k přírodě a podobně.

Celkově shrnuto, jedná se nám o cílenou práci s lidskou spiritualitou v návaznosti na naše vlastní kořeny, tradice a s vědomím, že záleží na tom, v jakém stavu zůstane cesta, kterou jsme prošli.

Co je součástí:
Projekt je celkově dvouletý, zakončený na přelomu let 2023 a 2024 veřejnou konferencí u příležitosti vydání knihy.
- V roce 2022 jsme v jeho rámci uspořádáli dvě tradiční jednodenní putování krajinou:
Jarní putování - Řeka jako pramen paměti, 7. května
Podzimní putování - Proudění vědomí v krajině života, 24. září
První českou unitářskou vícedenní duchovní pouť z historické budovy pražské Unitarie v Karlově ulici do Radomyšle (rodiště zakladatele českého unitářství N. F. Čapka)
Překlad knihy Andrease Webera Minima animalia. Horarium přírody do češtiny.


 

Logo
© 2009 - 2016 Obec širšího společenství